ข่าวสารทันสมัย

ปฏิญญาจาก การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14

2015-08-06 08:43:57

ข่าวการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14

2015-08-06 08:40:08

ครบรอบ2ปี Quitline 1600 สายเลิกบุหรี่ โทรฟรีทุกเครือข่าย

2015-07-01 12:14:53

คู่มือเลิกบุหรี่ พิมพ์ครั้งที่ 2‏

2015-06-28 22:40:06

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติส่งบุคลากร ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อด้านการควบคุมยาสูบ"

2015-04-10 00:00:00

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th