ข่าวสารทันสมัย

สูบบุหรี่มือสอง

2015-04-10 00:00:00

บุหรี่ไฟฟ้า : ยาเสพติดแปลงร่างชนิดใหม่

2015-04-10 00:00:00

บุหรี่กับ (สุขภาพจิต) วัยรุ่น

2015-04-10 00:00:00

สธ.สั่งสกัดกั้นการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง เสี่ยงหัวใจวาย

2015-04-10 00:00:00

10 เกร็ดความรู้จากบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th