ข่าวสารทันสมัย

บุหรี่รสเมนทอล “ความเย็นพิฆาต” ที่ไม่อาจบอกเลิก

2015-04-10 00:00:00

บุหรี่สูตรไหนก็อันตรายเหมือนกัน

2015-04-10 00:00:00

10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

ผลกระทบของบุหรี่ต่อต่อมรับรสที่ลิ้น

2015-04-10 00:00:00

ควันบุหรี่มือสองคร่า 600,000 ชีวิตทั่วโลก

2015-04-10 00:00:00

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th