บุหรี่รสเมนทอล “ความเย็นพิฆาต” ที่ไม่อาจบอกเลิก

1429345961709.jpg     นอกจากจะมีรสชาติที่ไม่ธรรมดาแล้ว บุหรี่รสเมนทอลยังสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการวิจัยเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อีกหลายประการ

     “เมนทอล” เป็นสารสกัดธรรมชาติที่ได้จากน้ำมันมินท์ แต่สามารถสังเคราะห์ได้ในห้องทดลอง มีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทรับรู้ความเย็น เมนทอลถูกนำมาผสมในบุหรี่ ซึ่งส่งผลดีในด้านการตลาดเพราะบุหรี่รสเมนทอลมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 25% จากการสำรวจพบว่ากลุ่มผู้สูบบางกลุ่มชื่นชอบบุหรี่รสเมนทอลเป็นอย่างมาก ครึ่งหนึ่งของผู้สูบวัยรุ่นและประมาณ 80% ของผู้สูบชาวอาฟริกัน-อเมริกัน เจาะจงเลือกสูบบุหรี่รสนี้

     แต่จะมีผู้สูบสักกี่คนที่รู้ว่าการสูบบุหรี่รสเย็นสดชื่นนี้สามารถทำร้ายตนเองได้มากยิ่งกว่าการสูบบุหรี่รสธรรมดา จากงานวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่รสเมนทอลทำให้ผู้สูบได้รับคาร์บอนมอนนอกไซด์ นิโคติน โคตินิน ในระดับที่สูงกว่าการสูบบุหรี่รสธรรมดาเมื่อเทียบกันมวนต่อมวน ที่เป็นเช่นนั้นเพราะความเย็นที่เกิดจากเมนทอลทำให้ความรู้สึกระคายเคืองที่เกิดจากควันบุหรี่ลดลง ผู้สูบจึงสูดควันบุหรี่เข้าไปได้มากกว่า ลึกกว่า และกลั้นหายใจไว้นานกว่า ปริมาณนิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายจึงสูงกว่าการสูบบุหรี่รสธรรมดา และนั่นหมายถึงการเสพติดที่เกิดขึ้นได้ง่ายแต่เลิกได้ยากยิ่งกว่า 

 

1429346019977.jpg     ซ้ำร้าย ปัจจัยทางเศรษฐกิจทำให้ผู้สูบบุหรี่ได้รับอันตรายจากบุหรี่มากขึ้นในทำนองเดียวกัน การขึ้นราคาบุหรี่ส่งผลกระทบที่คาดไม่ถึงต่อผู้สูบบุหรี่ฐานะยากจน จริงอยู่ พวกเขาต้องสูบบุหรี่น้อยมวนลงในแต่ละวัน ทว่าบุหรี่แต่ละมวนถูกสูบอย่างคุ้มราคา ผู้สูบพยายามสูดควันให้ได้มากขึ้น นานขึ้น ความเย็นพิฆาตของบุหรี่รสเมนทอลตอบสนองพฤติกรรมการสูบบุหรี่แบบนี้อย่างลงตัว ผลร้ายที่ได้คือ ผู้สูบเสพติดบุหรี่รสเมนทอลมากขึ้นและได้รับนิโคตินมากขึ้นแม้จำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันจะลดลง ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าอัตราการเลิกบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่รสเมนทอลต่ำกว่าผู้สูบบุหรี่รสธรรมดา

 

     แม้ในอดีตจะไม่มีการทำงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับเมนทอลและการเลิกสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ผลกระทบที่ไม่ธรรมดาของเมนทอลที่มีต่อการเลิกสูบบุหรี่สามารถพบเห็นได้มากขึ้นในงานวิจัยที่ทำในระยะหลัง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูบบุหรี่อายุน้อย และกลุ่มผู้สูบชาวอาฟริกัน-อเมริกัน

 ที่มา: EurekAlert! 21 December 2010 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Journal Nicotine and Tobacco Research

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th