วิธีการใช้งาน U-Refer สำหรับผู้ใช้งานรายใหม่
  1. ลงทะเบียนผู้ส่งต่อ/หน่วยงาน (แก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ส่งต่อได้)
  2. กำหนด Username และ Password เพื่อเข้าระบบ U-Refer
  3. เพิ่มข้อมูลผู้ต้องการเลิกบุหรี่ (สามารถเพิ่มได้ต่อเนื่อง)
  4. สามารถดูการรายงานผลกลับ (U-Report) ในระบบแบบอัตโนมัติ
  5. หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านอีเมล์ : support@thailandquitline.or.th หรือโทร 02-306-9611และ 02-306-9613 ในวัน-เวลาราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
หมายเหตุ
  1. หัวข้อที่มีสัญลักษณ์ (*) จำเป็นต้องกรอกเพื่อส่งข้อมูลเบื้องต้น
  2. ข้อมูลไหนไม่แสดงให้ใช้สัญลักษณ์ (-) แทน
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใช้งานระบบเก่าเพื่อดูข้อมูลสามารถเข้าสู่ระบบเดิมได้ ที่นี่