ข่าวสารทันสมัย

ติดนิสัยทำให้ติดบุหรี่

น่าทึ่ง งานวิจัยล่าสุดชี้ว่าอาการอยากสูบบุหรี่เป็นเพราะติดนิสัยไม่ใช่การเสพติด
2015-04-10 00:00:00

ภาพกิจกรรม บรรยากาศภายในงาน การประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “เพศกับบุหรี่ : จุดเน้นการตลาดในผู้หญิง”

2015-04-10 00:00:00

ลดแบคทีเรียร้ายเพิ่มแบคทีเรียดีด้วยการเลิกสูบบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

บริการช่วงรณรงค์เลิกสูบบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

การคิดเลิกบุหรี่ แนวทางการตัดสินใจ

2015-04-01 17:20:58

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th