สมองมนุษย์สามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมอาการอยากสูบบุหรี่ได้

สมองมนุษย์สามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมอาการอยากสูบบุหรี่ได้ : ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยล

1429336855550.jpgงานวิจัยชิ้นใหม่ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลชี้ให้เห็นว่าการบำบัดอาการอยากสูบบุหรี่โดยทำให้มีความรู้สึกสบายหรือมีความสุขช่วยลดอาการอยากสูบบุหรี่ได้โดยวิธีการดังกล่าวเข้าไปควบคุมการทำงานของสมองสองส่วนที่มีการทำงานเชื่อมต่อกัน 

จากการวิจัยพบว่าผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการแนะนำให้สร้างความรับรู้หรือความคิด เช่นฝึกให้คิดถึงผลระยะยาวที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ จะมีการทำงานเพิ่มขึ้นในสมองส่วน  prefrontal cortex ซึ่งเป็นสมองส่วนที่เชื่อมโยงกับการควบคุมการรับรู้และความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ส่วนการทำงานในสมองส่วน striatum ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับอาการอยากสูบบุหรี่และพฤติกรรมการต้องการสิ่งตอบแทนมีการทำงานลดลง 

“ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้สูบบุหรี่สามารถควบคุมอาการอยากสูบบุหรี่ของตนเองได้ เพียงแต่จำเป็นต้องได้รับการแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไร”  

อาการอยากสูบบุหรี่เป็นตัวเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดการกลับมาสูบบุหรี่อีก ซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศที่สูงอย่างน่าตกใจ  เฉพาะการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 400,000 รายต่อปีในประเทศสหรัฐอเมริกา มากกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์รวมกัน 

ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าผู้ใช้สารเสพติดจะเกิดสภาวะด้อยประสิทธิภาพใน prefrontal cortex ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ช่วยในการควบคุมอารมณ์ แต่ไม่พบประเด็นดังกล่าวในกรณีของผู้สูบบุหรี่  สมองส่วนนี้กลับมีการทำงานเพิ่มมากขึ้น และมีรายงานว่าผู้สูบบุหรี่มีอาการอยากสูบบุหรี่น้อยลงเมื่อใช้การรักษาโดยการเปลี่ยนวิธีการคิดดังกล่าว

การบำบัดทางพฤติกรรมโดยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนวิธีการคิดเป็นวิธีที่ได้ผลในการรักษาความผิดปกติทางจิตใจในหลายกรณีรวมถึงความผิดปกติที่เกิดจากการใช้สารเสพติดด้วย “เราไม่พบสภาวะด้อยประสิทธิภาพในสมองส่วน Prefrontal cortex ซึ่งแสดงว่าเมื่อได้รับการกระตุ้นสมองสามารถเรียกคืนส่วนที่ใช้ในการควบคุมเพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ได้”

ที่มา:  EurekAlert! วันที่ 2 สิงหาคม 2553

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th