ข่าวสารทันสมัย

เลิกสูบบุหรี่ลดการลุกลามของมะเร็งไต

2015-04-10 00:00:00

“การออกกำลังกาย” ตัวช่วยชั่วคราวเพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ในผู้หญิง

2015-04-10 00:00:00

พิษจากบุหรี่และพิษจากสารหนู คู่หูแห่งความตาย

2015-04-10 00:00:00

เปลี่ยนวิธีคิดให้สมอง วิธีที่ได้ผลกว่าในการเลิกสูบบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

โทษจากบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th