ข่าวสารทันสมัย

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2015-09-28 17:20:22

มหกรรมรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไร้ควันบุหรี่

2015-09-22 11:27:35

ข่าวการประชุมวิชาการ WHO quit line managers training workshop; AND 2015 Asia Pacific Quitline Network Workshop

2015-08-31 21:59:00

มหกรรมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “คืน (ความ) สุข (ภาพ) แรงงานไทย ก้าวไกล... มาตรฐานสากล”

2015-08-25 15:04:32

ยื่นหนังสือคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องการยกเลิกการเก็บภาษีเฉพาะ (Earmarked tax หรือ Sin tax)

2015-08-06 13:39:04

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th