ข่าวสารทันสมัย

สธ. จัดรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก” ปี 2560 ห่วงปัญหาเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น หลังพบแต่ละปีกลุ่มนี้เริ่มสูบบุหรี่มากถึง 2.5 แสนคน

2017-05-31 09:57:56

[Clip] ประชาสัมพันธ์ น้องแผ่นดิน น้องเนเน่ ชวนคุณพ่อคุณแม่เลิกบุหรี่ โทร 1600

2017-04-20 11:15:38

สนช. มีมติ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

2017-03-19 22:26:12

หนูน้อย Quitly1600 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ พุธขยับกระฉับกระเฉง

2016-12-01 23:55:06

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ เราเลิก(บุหรี่)กันเถอะ

2016-12-01 23:46:54

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th