ข่าวสารทันสมัย

ขอขอบคุณ คุณแวร์ โซว และน้องคนดี ที่มาช่วยประชาสัมพันธ์ ให้กับ 1600 สายด่วยเลิกบุหรี่

2018-08-15 13:59:16

พิษภัยของควันบุหรี่มือสองต่อภาวะสุขภาพเด็กป่วยโรคหืด

2018-07-24 02:58:18

การเลิกบุหรี่ด้วยตนเองสำหรับผู้ปกครองเด็กป่วยโรคหืด

2018-07-24 02:55:43

สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ จากรายการThailand Today ภายใต้หัวข้อ "Support to quit smoking through the Quitline 1600"

2018-07-24 02:53:02

สาธารณสุขอำเภอ ปั่นจักรยาน 4 ภาค 8 สายปั่น ชวนคนเลิกบุหรี่ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย"

2018-06-21 01:39:55

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th