ข่าวสารทันสมัย

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559

2016-06-22 22:07:57

เคยสัญญา : ความรักและกำลังใจ ชนะทุกอย่าง - มาช่วยส่งกำลังใจกันในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. (World No Tobacco Day)

2016-05-21 01:21:57

หักดิบใช้ได้ เลิกได้ไวไม่ยากอย่างที่คิด

2016-05-13 20:56:18

ทางบริษัท นารายณ์แพค จำกัด จัดมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ลด เลิก บุหรี่ และสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้

2016-02-05 01:37:07

โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของกลุ่มอาชีพอิสระ เทศบาลเมืองคลองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

2015-10-12 21:36:50

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th