เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559

1466608244842.jpg

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่
21 – 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องนิทรรศการ อาคาร B การท่าเรือแห่งประเทศไทย
โอกาสนี้ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดบูธเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนให้เลิกสูบบุหรี่ ผู้สนใจสามารถโทรขอรับคำปรึกษาที่หมายเลข 1600 ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม Gen Z ประกาศร่วมกันที่โตขึ้นจะไม่สูบบุหรี่

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th