ทางบริษัท นารายณ์แพค จำกัด จัดมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ลด เลิก บุหรี่ และสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้

1454611147090.jpg

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ทางบริษัท นารายณ์แพค จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ให้กับพนักงานบริษัท และในโอกาสนี้ ทางบริษัท ได้จัดมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ลด เลิก บุหรี่ และสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ จำนวน 5 คน โดยมี อาจารย์ศราวุฒิ คลี่สุวรรณ ผู้จัดการโรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งพนักงานดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากทั้งบริษัทและศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ในการเลิกบุหรี่ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดวิทยากรและทีมงานไปบรรยายเรื่อง “พิษภัยของบุหรี่” เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา และมีการส่งต่อพนักงาน เพื่อรับคำปรึกษาการเลิกสูบจากศูนย์ฯ

ทางศูนย์ฯ ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้กับพนักงานที่ได้รับรางวัลนี้ ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ต่อเนื่อง  และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงานในบริษัทต่อไป

 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th