มหกรรมรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไร้ควันบุหรี่

1442896266203.jpg

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 โดย สสส. และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งมี ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์เป็นประธานฯ งานจัดขึ้น ณ ลาน หน้าที่ว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติ์จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบมติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จากตัวแทนเยาวชน นำโดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร 
ในงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนศิลปินนักร้องที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดบุหรี่ และหนึ่งในกิจกรรมบนเวทีมีการแสดงรีวิวประกอบเพลงโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี แนะนำให้ผู้ต้องการเลิกบุหรี่โทรฯ มาที่ 1600 โดยแปลงเนื้อร้องมาจากเพลง ขอใจเธอแลกเบอร์โทรฯ  

1442900517318.jpg

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th