ยื่นหนังสือคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องการยกเลิกการเก็บภาษีเฉพาะ (Earmarked tax หรือ Sin tax)

ที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 สมาพันธ์ฯ และเครือข่ายฯ ในการทำงานร่วมกับ สสส. โดยการนำของ นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยื่นหนังสือต่อนายมานิต สุขสมจิต รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) และนายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 เรื่องการยกเลิกการเก็บภาษีเฉพาะ (Earmarked tax หรือ Sin tax) ภาษีเฉพาะ (Earmarked tax หรือ Sin tax)

1438848434528.gif 1438848476866.gif

อนึ่ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวกับประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1438689563 6 ส.ค. 2558) ถึงเรื่องภาษีนี้และกฎหมายของ สสส. ปี 2544 มาตรา 11 ว่า ในการคำนวณเงินบำรุงกองทุน กองทุนมีอำนาจจัดเก็บเงินบำรุงจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบในอัตราร้อยละ 2 โดยการเก็บภาษีนี้จะเก็บเพิ่ม (เป็นร้อยละ) จากยอดภาษีที่บริษัทสุราและบริษัทยาสูบส่งเข้าคลัง ดังนั้นการยกเลิกเก็บภาษีนี้จะไม่กระทบกับรายได้เข้าคลัง แต่จะกลับเป็นการเอื้อให้บริษัทสุราและบุหรี่ลดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีลง

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th