ชีวิตปลอดบุหรี่ การเตรียมตัวและชีวิตใหม่

คุณกำลังสิ่งที่ดีในชีวิต เริ่มด้วยความตั้งใจ

1429349351762.jpgขั้นที่ 1 เตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญ (วันเลิกบุหรี่เด็ดขาด) 
การกำหนดวันเลิกบุหรี่ (วันที่ท่านต้องการเลิกสูบบุหรี่ให้ได้) และเตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ขั้นที่ 2 พิชิตได้ เมื่อมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่น...คุณทำได้
ทบทวนวิธีเลิกบุหรี่ที่มีผู้เลิกบุหรี่ส่วนใหญ่ใช้และเลิกได้สำเร็จมาแล้ว สร้างความเชื่อมั่นในตน และเลิกให้ได้ดังตั้งใจ

ขั้นที่ 3 อยากเผชิญได้ เรียนรู้-ลองทำเพื่อชนะอาการถอนนิโคติน
ความรู้-ความเข้าใจจากภาวะขาดนิโคติน เมื่อไรและที่ไหนที่ทำให้คุณอยากบุหรี่ และเตรียมเผชิญอย่างกล้าหาญเพื่อลด ละ เลิกบุหรี่ให้ได้

ขั้นที่ 4 กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ กำลังใจมีอยู่รอบตัว
ครอบครัว/เพื่อนรัก/เพื่อนร่วมงานที่คุณไว้ใจ จะเป็นกำลังใจช่วยให้คุณเลิกบุหรี่จนสำเร็จ

จากวันนี้เลิกทันที หาวิธีให้ผ่อนคลาย บุหรี่เป็นสิ่งร้าย อย่าท้าทาย ต้องไม่ท้อ
การต้อนรับชีวิตใหม่สองสัปดาห์หลังวันเลิกบุหรี่
อย่าลืมให้รางวัลตัวเอง การเลิกบุหรี่ไม่ยาก ตั้งใจเลิกยากกว่า

 

ที่มา : ชีวิตปลอดบุหรี่ การีเตรียมตัวและชีวิตใหม่ 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th