สื่อประชาสัมพันธ์ : บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

คุณรู้ไหมว่า 1 ใน 10 ของคนที่ตายด้วยโรคหัวใจ มีสาเหตุจากบุหรี่!
ในประเทศไทยพบว่า ผู้สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง(อัมพาต) สูงถึงปีละหมื่นกว่าราย 
ปกป้องหัวใจคุณ ไม่สูบบุหรี่ วันนี้ โทร1600 ปรึกษาเลิกบุหรี่ฟรี!!
#WorldNoTobaccoDay #TobaccoBreaksHearts #วันงดสูบบหุรี่โลก 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th