ข่าวสารทันสมัย

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ เราเลิก(บุหรี่)กันเถอะ

2016-12-01 23:46:54

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ โรงเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร

2016-11-15 13:49:15

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ตรีมิตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 “ 12 สิงหานี้เลิกบุหรี่…เพื่อแม่”

2016-08-08 15:23:00

โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

2016-08-06 12:51:16

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559

2016-06-22 22:07:57

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th