ข่าวสารทันสมัย

โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของกลุ่มอาชีพอิสระ เทศบาลเมืองคลองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

2015-10-12 21:36:50

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก บริษัท นารายณ์แพค จำกัด ให้บรรยายเรื่อง “พิษภัยบุหรี่และสุขภาพดีอย่างไรภายหลังการเลิกบุหรี่”

2015-10-12 20:44:01

อิ่มอุ่น : พระคุณที่ไม่ทันได้ทดแทน

2015-10-05 22:49:10

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2015-09-28 17:20:22

มหกรรมรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไร้ควันบุหรี่

2015-09-22 11:27:35

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th