10 เกร็ดความรู้จากบุหรี่

ถ้าบุหรี่เป็นสิ่งที่เลิกได้ง่าย ๆ บรรดาแพทย์และนักจิตวิทยาคงไม่สรุปว่า “บุหรี่คือยาเสพย์ติด” 
คน ที่สูบบุหรี่แล้วเลิกไม่ได้ เพราะติด “นิโคติน” ที่อยู่ในบุหรี่ เจ้าสารชนิดนี้มีฤทธิ์ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า สดชื่นไม่ง่วงนอน นอกจากนั้นยังทำให้คลายเครียด ลดความประหม่าความวิตกกังวล ทั้งยังสร้างอารมณ์เคลิบเคลิ้ม จึงทำให้ผู้สูบบุหรี่หลงใหลการสูบบุหรี่จนยากจะถอนตัว แต่ จะว่าไปแล้ว การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร ถ้าใจแข็งพอ หากคนใกล้ตัวคุณกัลยาต้องการคำแนะนำในการเลิกบุหรี่ ลองหมุนไปขอคำปรึกษาได้ที่ “ควิตไลน์” โทร. ๑๖๐๐ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็น

“ซองคำถาม” ได้รับเกร็ดความรู้เรื่องบุหรี่มาจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เห็นว่าน่าสนใจดีจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้

 ๑๐ ตัวเลขเคล้าชีวิตและน้ำตา
      ๑. ควันบุหรี่ที่ผู้สูบพ่นมาแต่ละครั้ง ประกอบด้วยสารเคมีกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด หลายชนิดเป็นพิษและมีถึง ๔๒ ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง
      ๒. ต้น ยาสูบสามารถปลูกที่ไหนก็ได้ ถ้ามีปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและยาปราบวัชพืช ในการทำไร่ยาสูบต้องใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อชาวไร่ยาสูบ
      ๓. เพื่อให้ได้ใบยาสูบ ๑ ตัน ซึ่งใช้ผลิตบุหรี่ ได้ ๑ ล้านมวนต้องใช้พื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือประมาณสองเท่าของสนามฟุตบอล
      ๔. พื้นที่ ป่าในประเทศต่าง ๆ ถูกทำลายไปอย่างมากเพื่อใช้ในการทำไร่ยาสูบ มีการประมาณการว่า ในประเทศมาลาวี ๑ ใน ๓ ของต้นไม้ที่ถูกตัด ถูกนำมาบ่มใบยาสูบ หรือ ๑ ใน ๒๕ ของต้นไม้ที่ถูกตัดทั่วโลก นำมาเพื่อใช้บ่มใบยาสูบ
      ๕. ทั่วโลกใช้พื้นที่ปลูกยาสูบประมาณ ๖ หมื่นล้านตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ขนาดนี้สามารถปลูกพืชที่เป็นอาหารเลี้ยงคนได้ถึง ๒๐ ล้านคน
      ๖. เหตุที่มีการทำไร่ยาสูบกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศด้อยพัฒนา เพราะยาสูบทำรายได้ให้มากกว่าพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่ใช้พื้นที่เท่ากัน
      ๗. อย่าง ไรก็ตามสิ่งที่ประเทศด้อยพัฒนาได้รับจากการปลูกใบยาสูบเพื่อส่งออก ไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องสูญเสียในระยะยาวในทางตรงกันข้าม เมื่อประชากรของประเทศนั้นติดบุหรี่กันมากประเทศเหล่านั้นต้องนำเข้าใบยาสูบ มากกว่าที่ส่งออก
      ๘. ประเทศที่ปลูกใบยาสูบ ๑๐ อันดับแรก คือ
           ๑. จีน
           ๒. สหรัฐอเมริกา
           ๓. อินเดีย
           ๔. บราซิล
           ๕. ตุรกี
           ๖. รัสเซีย
           ๗. อิตาลี 
           ๘. อินโดนีเซีย
           ๙. ซิมบับเว
           ๑๐. กรีช (ประเทศไทยอยู่อันดับ ๑๙)
      ๙. ปัจจุบันมีการจำหน่ายบุหรี่ในท้องตลาดสัปดาห์ละ ๑๐๐ พันล้านมวน หรือปีละ ๖ ล้านล้านมวน
      ๑๐. บริษัทบุหรี่ที่ใหญ่ที่สุด ๓ อันดับแรกของโลก คือ
           ๑. บริษัทฟิลิปส์ มอริส ผู้ผลิตมาร์ลโบโล มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดร้อยละ ๒๖ มียอดจำหน่ายปีที่แล้ว (๒๕๔๐)ถึง ๔ หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นกำไร ๗๘๐๐ ล้านดอลลาร์
           ๒. บริษัทอาร์เจ เรย์โนลด์ ผู้ผลิตบุหรี่คาร์เมล มีรายได้๘,๓๐๐ ล้านดอลลาร์ คิดเป็นกำไร ๑,๗๐๐ ล้านดอลลาร์
           ๓. บริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค ผู้จำหน่ายบุหรี่มีรายได้ ๑๒,๕๐๐ ล้านดอลลาร์ คิดเป็นกำไร ๑,๕๐๐ ล้านดอลลาร์

“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี” 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th