ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ตรีมิตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 “ 12 สิงหานี้เลิกบุหรี่…เพื่อแม่”

 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ขอเชิญผู้ที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงานเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ตรีมิตรมินิมาราธิน ครั้งที่ 7 “12 สิ่งหานี้เลิกบุหรี่..เพื่อแม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ ให้หันมาใส่ใจตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น เนื่องจากพิษภัยของบุหรี่ ไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูบบุหรี่เท่านั้น ควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างเป็นภัยบุหรี่มือสองและมือสามอีกด้วย

 ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งได้ ที่โรงเรียนเซนปีเตอร์  ธนบุรี พุทธมณฑลสาย 1 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trimitrunning.in.th/trimitminimarathon/

 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มนักวิ่งที่เลิกบุหรี่/ไม่สูบบุหรี่ ได้ที่หน้างาน

เอกสารแนบ
schedule.pdf (281 kB)
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th