โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา “สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600” จัดโดยสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา “สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600” จัดโดยสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ชนะโครงการประกวด ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ : "ขอเลิกเอง" ผลงานจากทีม Mini Project 
https://www.youtube.com/watch?v=Ipghpd5uBEU

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  "I Have a light" ผลงานจากทีม อิทธินันท์
https://www.youtube.com/watch?v=OI1KQdtdjAY

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : "เลิกบุหรี่ โทร 1600" ผลงานจากทีม The Platform Filmmaker 
https://www.youtube.com/watch?v=LAzlDxZEEO0

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th