ประกาศ หยุดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2560

ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ทางศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯจะหยุดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากทำการปรับปรุงระบบ network และจะสามารถให้บริการได้ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
สามารถฝากข้อความหรือหมายเลขโทรฯ กลับ ที่ sms หมายเลข 089-814-1600 หรือ 089-890-5100

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th