น้องๆโรงเรียนบุญศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ณ central ศาลายา

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา อ.สามพราน จ.นครปฐม น้องๆ จากโรงเรียนบุญศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ณ central ศาลายา

1529442729331.jpg

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th