บุหรี่สูตรไหนก็อันตรายเหมือนกัน

1429341555219.jpgควันบุหรี่แบ่งได้เป็นสองประเภท ประเภทแรกคือควันที่สูดหายใจเข้าในขณะที่สูบบุหรี่ ประเภทที่สองคือควันที่เผาไหม้จากปลายบุหรี่ ควันบุหรี่ประเภทที่สองเป็นส่วนประกอบสำคัญของ “ควันบุหรี่มือสอง” ซึ่งมักสูดหายใจโดยผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ และเป็นที่รู้กันว่าสารพิษในควันบุหรี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคร้ายมากมาย
 

เพื่อลดความเป็นพิษของควันบุหรี่ บริษัทบุหรี่ได้ผลิต “บุหรี่สูตรอันตรายน้อย” ออกวางตลาด โดยใช้ก้นกรองที่มีความละเอียด หรือใช้การตัดแต่งทางพันธุกรรมให้ใบยาสูบมีความเข้มข้นของสารนิโคตินลดลง และอ้างว่าเป็นบุหรี่ที่มีความปลอดภัยมากกว่าบุหรี่สูตรปกติ อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ด้านสเต็มเซลล์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ ได้ทำการทดลองเพื่อดูผลของควันบุหรี่ที่มีต่อการเจริญเติบโตของสเต็มเซลที่ได้จากทารกในครรภ์
 

 

1429341633811.jpgและพบว่าควันจากปลายบุหรี่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์มากกว่าควันจากการสูดหายใจเข้าไปโดยตรง อาจกล่าวได้ว่าควันจากปลายบุหรี่ไม่ว่าสูตรไหนล้วนแต่มีผลร้ายต่อสุขภาพเหมือนกัน การใช้ก้นกรองละเอียดอาจทำให้สารก่อมะเร็งในควันบุหรี่ที่สูดหายใจเข้าไปโดยตรงลดลงได้บ้าง แต่ไม่ได้ช่วยลดอันตรายของควันจากปลายบุหรี่แต่อย่างใด


ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริโภคฉุกคิดได้ว่าไม่ควรหลงเชื่อในแผนการตลาดของบริษัทบุหรี่ ทั้งนี้ ข้อมูลชุดเดียวกันก็จะส่งผลต่อการวางนโยบายการขาย การโฆษณา เพื่อผลักดันการบริโภคผลิตภัณฑ์บุหรี่สูตรอันตรายน้อยต่อไป
 

 

ที่มา: Science Daily, 20 October 2010

 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th