หนูน้อย Quitly1600 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ พุธขยับกระฉับกระเฉง

หนูน้อย Quitly1600 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ “พุธขยับกระฉับกระเฉง” ซึ่งจัดโดย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ตั้งแต่เวลา 16.00–17.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1480611362773.jpg1480611374435.jpg
1480611380638.jpg1480611387426.jpg
1480611407553.jpg

 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th