บริการ

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรฯ หรือ 1600 สายเลิกบุหรี่ บริการให้คำปรึกษาฟรี โทรศัพท์เคลื่อนที่จากทุกเครือข่ายสามารถโทรฯ
มายังเลขหมาย 1600 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


บริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 20:00 น. 
นอกเวลาหรือวันหยุดราชการ กรุณาฝากข้อความหรือหมายเลขโทรฯ เพื่อให้ทางศูนย์บริการเลิกบุหรี่โทรฯ กลับ 
ที่หมายเลข 02-245-4149 – 50 

นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ 
E mail add: quitline1600@thailandquitline.or.th
หรือติดต่อทาง web site: www.thailandquitline.or.th  

หากต้องการเลิกบุหรี่ 

นัดหมาย ขอรับคำปรึกษาคลิกที่นี่
สมัครรับข้อความสั้น (SMS)อยู่ระหว่างดำเนินการ 
สนใจ/ต้องการสอบถามคลิกที่นี่

 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th