ติดต่อเรา

สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อเพื่อเลิกบุหรี่ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A
เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0144
โทรสาร 02-298-0143
E mail quitline1600@thailandquitline.or.th
Web site www.thailandquitline.or.th
วันทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07:30 น. – 20:00 น.
นอกเวลาทำการ: ฝากข้อความหรือหมายเลขโทรฯ กลับ
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th