โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา “สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600” จัดโดยสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2017-07-05 02:34:07

ประกาศ หยุดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2560

2017-07-01 03:51:11

สื่อประชาสัมพันธ์ "1600 สายด่วนเลิกบุหรี่"

2017-06-24 00:55:56

สธ. จัดรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก” ปี 2560 ห่วงปัญหาเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น หลังพบแต่ละปีกลุ่มนี้เริ่มสูบบุหรี่มากถึง 2.5 แสนคน

2017-05-31 09:57:56

เลิกบุหรี่ เพราะความรัก

2017-05-30 10:20:32

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th