สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ จากรายการThailand Today ภายใต้หัวข้อ "Support to quit smoking through the Quitline 1600"

2018-07-24 02:53:02

ควันบุหรี่มือสองทำร้ายลูกรัก

2018-11-03 01:01:50

การร่วมบำบัดผู้รับบริการเลิกบุหรี่ระหว่างสถานประกอบการกับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

2018-11-03 00:42:35

ปัจจัยทำนายการเลิกบุหรี่ในผู้ใช้บริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

2018-08-29 11:37:05

ขอขอบคุณ คุณแวร์ โซว และน้องคนดี ที่มาช่วยประชาสัมพันธ์ ให้กับ 1600 สายด่วยเลิกบุหรี่

2018-08-15 13:59:16

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th