ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2553

ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2553

วัน/เดือน/ปีหัวข้อจัดโดย
2 เมษายน 53ศูนย์ฯร่วมประชุมและออกบูธนิทรรศการ ในงานประชุม “มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 8.00 – 16.30 น.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และมูลนิธิมิตรภาพบำบัด
14-16 เมษายน 53ผู้บริหาร และ Senior Counselor เดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสปการณ์ โดยผู้อำนวยการได้รับเชิญวิทยากร ในงาน 2010 Asia Pacific Quitline Workshop ณ ประเทศไต้หวันTaiwan Smokers’ Helpline
4 พฤษภาคม 53ร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด  ชั้น 7  สำนักงานเขตราชเทวี เวลา  09.30 – 12.00 น.กลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
6 พฤษภาคม 53ศูนย์ควิทไลน์ส่งบุคลากร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง “การรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย (Thai tobacco Cessation Workshop)” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัยฯ เวลา 8.00 – 17.00น.เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
7-8 พฤษภาคม 53อบรมผู้สมัครผู้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ อาคารสมาคมสุขภาพจิต ภ..ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
11 พฤษภาคม 53เป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาทของ National Quitline 1600 ในการช่วยเลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ เวลา 8.30 – 09.30 น.สมาคมแพทย์อายุเวทย์แผนไทยประยุกต์ แห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
16 พฤษภาคม 53เป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาทของ National Quitline 1600 ในการช่วยเลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จ.นนทบุรี เวลา 09.00 – 10.00 น.สมาคมแพทย์อายุเวทย์แผนไทยประยุกต์ แห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
17 พฤษภาคม 53ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการเสวนา เรื่อง “ทำอย่างไรหญิงไทยจะไม่ตกเป็นเหยื่อ บริษัทบุหรี่” ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ ถ. ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เวลา 09.30 – 12.30 น.มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
18 พฤษภาคม 53ร่วมงานแถลงข่าว "ทีมสุขภาพร่วมใจ เดิน – วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่" ณ ห้อง สัมนา 4 – 6 ชั้น p3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
19 พฤษภาคม 53รมช. กระทรวงสาธารณสุข (นางพรรณสิริ กุลนาถสิริ) เป็นประธานในการแถลงข่าว ผลงานของ Quitline 1600 ในรอบปีที่ 1 ณ.อาคารสมาคมสุขภาพจิต เวลา 9.00 – 16.30 น.ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
21 พฤษภาคม 53ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ณ วิคตอรี่พอยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี เวลา 9.00 – 16.00 น.กลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
30 พฤษภาคม 53ร่วมงานเดินวิ่งขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 6 และ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ณ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี เวลา04.00 – 09.00 น.เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 53ศูนย์ฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 11.00 – 19.00 น.กรมควบคุมโรค
16-18 ส.ค. 53 ฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (Quit Counselor) รุ่นที่ 7โดย อบรมร่วมกับเครือข่ายฯ ในหัวข้อ “การรักษาโรคติดบุหรี่เบื้องต้น” (Basic Thai Tobacco Cessation Workshop)ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถนนศรีอยุธยา
20 ก.ย. 53จัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ ในงานสถานประกอบการวิชาชีพปลอดบุหรี่ อุตสาหกรรมยาไทย ชนะภัยบุหรี่โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20
22-23 ก.ย. 53จัดโครงการ สังเคราะห์องค์ความรู้ของผู้ให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถนนศรีอยุธยา
26 ก.ย.53จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ความสำเร็จในการเลิกบุหรี่โรงแรมตวันนา
2 ต.ค. 53จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์โรงแรมตวันนา 
18-20 ธ.ค. 53จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ Quit Counselors เรื่องการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อการรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย (Thailand Quitline Tobacco Cessation Workshop)โรงแรมตะวันนา และ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถนนศรีอยุธยา
20 ธ.ค. 53ร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินและวางแผนการตามนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย จัดโดยกรมควบคุมโรคณ ห้องประชุมประเมิน จันทรวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th