พัฒนาระบบ การร่วมบำบัดกับพระคิลานุปัฐาก

1593200756886.jpg

รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผอ.ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกลไกการเสพติดยาสูบ/ระบบการบำบัดการเลิกยาสูบและแนวทางบำบัดด้วยการส่งต่อกับ 1600 สายเลิกบุหรี่ ให้กับพระคิลานุปัฏฐาก จำนวน 50 รูปในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพในวัดและชุมชนสู่การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดสุโขทัย  ภายใต้โครงการวัดปลอดบุหรี่ สู่วิถีธรรม นำสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 26_28 มิถุนายน2563 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th