ขั้นที่ 2 สร้างความเชื่อมั่น...คุณทำได้

คุณกำลังทำสิ่ที่ดีในชีวิต พิชิตได้แน่ เมื่อมั่นใจ

1429349665460.jpgขั้นที่ 2 สร้างความเชื่อมั่น...คุณทำได้
ทบทวนวิธีเลิกบุหรี่ที่มีผู้เลิกบุหรี่ส่วนใหญ่ใช้และเลิกได้สำเร็จมาแล้ว สร้างความเชื่อมั่นในตน และเลิกให้ได้ดังตั้งใจ การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยเลิกบุหรี่

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th