ขั้นที่ 1 เตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญ (วันเลิกบุหรี่เด็ดขาด)

คุณกำลังทำสิ่งที่ดีใน เริ่มด้วยความตั้งใจ

1429349430343_200_142.jpgขั้นที่ 1 เตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญ (วันเลิกบุหรี่เด็ดขาด)
การกำหนดวันเลิกบุหรี่ (วันที่ท่านต้องการเลิกบุหรี่ให้ได้) และการเตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญเพื่อชีวิตที่ดีกว่า


เลือกวันสำคัญของชีวิต (วันเลิกบุหรี่)
เป็นวันที่ท่านต้องการเลิกบุหรี่อย่างแน่นอน คนที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ จะเลือกวันเลิกบุหรี่ ในวันที่คาดว่า จะมีความเครียดน้อยที่สุด อาจเป็นวันหยุด สุดสัปดาห์ หรือวันนักขัตฤกษ์ที่มีความสำคัญต่อท่าน หรือเป็นวันทำงานที่มีงานไม่มากหรือไม่ต้องติดต่อกับผู้คนมากนัก ส่วนใหญ่จะเลือกวันเลิกบุหรี่ในวันที่มีความมั่นใจว่าเลิกได้สูงสุด หรือภายใน 2-4 สัปดาห์ เมื่อเริ่มต้นมีความตั้งใจเลิกบุหรี่ให้ได้จริง

เขียนวันเลิกบุหรี่ ไว้ในปฏิทิน
การเขียนวันไว้ในปฏิทิน จะช่วยให้การเลิกบุหรี่เป็นความจริงได้ และจะช่วยในการวางแผนการเลิกอย่างจริงจังได้ รวมทั้งช่วยให้ผู้ใกล้ชิดรับรู้ ร่วมยินดี กับความตั้งใจดีของท่านและเป็นกำลังใจให้ท่านด้วย

เริ่มต้นขีวิตสุขภาวะ

เมื่อกำหนดวันเลิกบุหรี่ และจดบันทึกไว้แล้ว ต้องเตรียมการเพื่อการทำสิ่งที่ดีในชีวิตด้วยการตั้งใจปรับเปลี่ยนนิสัย หรือวิธีการดำรงชีวิตพื้นฐาน เพื่อเป็น “ชีวิตสุขภาวะ” คือชีวิตที่สุขสมบูรณ์ หรือมีสุขภาพดีใน 5 เรื่องต่อไปนี้
1. อาหาร = รับประทานอาหารสุขภาพ
2. อากาศ = จัดการที่อยู่และสภาพแวดล้อมให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์
3. อารมณ์ = แสวงหาวิธีการคลายเครียดที่เหมาะกับการดำเนินชีวิตและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
4. ออกกำลังกาย = เริ่มต้นออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและคลายเครียด
5. ละเลิกอบายมุข = ลด ละ เลิกสิ่งที่นำความเดือดร้อน ไม่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ได้แก่ การติดเกมส์หรือการพนันทุกชนิด การดื่มสุรา เสพยาเสพติดทุกประเภทเป็นต้น โดยเริ่มต้นที่การเลิกบุหรี่


1429349494300.gifการติดเลิกบุหรี่ ไม่เพียงพอที่จะทำให้เลิกได้สำเร็จ ต้องมีความตั้งใจ และแน่วแน่ กับการเลิกบุหรี่ อย่างตั้งใจ การเตรียมการเพิ่อเลิกบุหรี่

ขอให้ท่านพิจารณข้อความต่อไปนี้ และลองตรวจสอบด้วยตัวเองว่า ท่านมีความพร้อมเพื่อการเลิกบุหรี่ครั้งนี้ ด้วยการเตรียมการดังต่อไปนี้มากน้อยอย่างไร หากพบว่า ยังมีความพร้อมไม่มากพอ ขอให้ท่านใช้การตรวจสอบนี้ พูดคุยกับที่ปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ โทร 1600 อีกครั้ง


1429349542590.jpgหนึ่งสัปดาห์ ก่อนวันเลิกบุหรี่
1. คิดถึงและได้ทำในสิ่งที่ชอบ แทนที่จะคิดถึงการสูบบุหรี่
2. เริ่มต้นออกกำลังกายอย่างน้อย 3 วันในหนึ่งสัปดาห์
3. เตรียมหาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว หรือ อาหารว่างที่เป็นอาหารสุขภาพมาเก็บไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
4. เริ่มทำกิจกรรมยามว่างที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เช่น ทำสวน/ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬาที่ชอบ ทำครัว ทำการฝืมือ เป็นต้น
5. ทิ้งที่เขี่ยบุหรี่และอุปกรณ์ ทุกชนิด ในการสูบบุหรี่ ให้พ้นจากบ้าน รถ และที่ทำงาน
6. บอกคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และ/หรือเพื่อนร่วมงานว่า คุณกำลังทำสิ่งที่ดีในชีวิต คือ ตั้งใจเลิกบุหรี่ ในวันที่.... และขอให้คนเหล่านั้นเป็นกำลังใจให้ด้วย
7. ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว หรือเพื่อนที่ทำให้มีความสุข/สนุกทุกๆ วัน นอกเหนือจากการสูบบุหรี่
8. ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน โดย ตื่นนอนให้เช้ากว่าปกติ รับประทานอาหารเช้าดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี่ยว (ไม่หวาน หรือหวานเล็กน้อย) แทนการดื่ม ชา หรือกาแฟหนึ่งวัน ก่อนวันเลิกบุหรี่
9. ทิ้งที่เขี่ยบุหรี่และอุปกรณ์ใช้ในการสูบบุหรี่ทั้งหมด ให้พ้นจากบ้าน รถ และที่ทำงาน
10. วางของขบเคี้ยวที่มีประโยชน์ เช่นถั่วอบ เมล็ดทานตะวัน ผลไม้(รสเปรี้ยว-ไม่มีน้ำตาล)หรืออาหารสุขภาพอื่นไว้แทนที่ที่เขี่ยบุหรี่


1429349581533.jpgสัปดาห์หน้าเรามาติดตาม ขั้นตอนต่อไปกันค่ะ หรือคุณสามารถ Download คู่มือได้ที่
http://www.thailandquitline.or.th/quit_manual.php

 

 


ที่มา : คู่มือชีวิตปลอดบุหรี่ การีเตรียมตัวและชีวิตใหม่

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th