ข่าวสารทันสมัย

สนช. มีมติ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

2017-03-19 22:26:12

หนูน้อย Quitly1600 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ พุธขยับกระฉับกระเฉง

2016-12-01 23:55:06

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ เราเลิก(บุหรี่)กันเถอะ

2016-12-01 23:46:54

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ โรงเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร

2016-11-15 13:49:15

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ตรีมิตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 “ 12 สิงหานี้เลิกบุหรี่…เพื่อแม่”

2016-08-08 15:23:00

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th