บทความ

ควันบุหรี่มือสองทำร้ายลูกรัก

2018-11-03 01:01:50

เลิกบุหรี่ เพราะความรัก

2017-05-30 10:20:32

การออกกำลังกาย ช่วยให้คุณห่างไกลจากบุหรี่

2016-10-03 10:36:19

การสูบบุหรี่กับโรคหัวใจ

2016-08-29 15:37:53

การเกิดเป็นมะเร็ง

2015-11-23 11:59:15

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th