บทความ

พระภิกษุกับการสูบบุหรี่

2015-06-20 20:32:11

บุหรี่กับรายได้และรายจ่ายเพื่อการรักษา

2015-06-19 20:24:01

ทำไมต้องร่วมมือกันผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับใหม่)*

มีรายงานการศึกษายืนยันแน่นอน เมื่อราว 50 ปีที่ผ่านมา ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งและโรคร้ายแรงต่างๆ
2015-06-18 21:00:00

ลดแบคทีเรียร้ายเพิ่มแบคทีเรียดีด้วยการเลิกสูบบุหรี่

2015-04-10 00:00:00

ติดนิสัยทำให้ติดบุหรี่: น่าทึ่ง งานวิจัยล่าสุดชี้ว่าอาการอยากสูบบุหรี่เป็นเพราะติดนิสัยไม่ใช่การเสพติด

2015-04-10 00:00:00

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th