ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก บริษัท นารายณ์แพค จำกัด ให้บรรยายเรื่อง “พิษภัยบุหรี่และสุขภาพดีอย่างไรภายหลังการเลิกบุหรี่”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

 คุณส่องแสง ธรรมศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก บริษัท นารายณ์แพค จำกัด ให้บรรยายเรื่อง “พิษภัยบุหรี่และสุขภาพดีอย่างไรภายหลังการเลิกบุหรี่” ให้กับพนักงานของบริษัท จำนวน 48 คน ในโอกาสเดียวกันนี้ ทีมประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ให้คำปรึกษาและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารของศูนย์ฯ จัดบริการตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในลมหายใจ ตรวจวัดระดับความดันโลหิต ตรวจคัดกรองระดับการติดสารนิโคติน กระตุ้นและจูงใจให้เลิกบุหรี่ แนะนำบริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อเลิกบุหรี่ รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถามเรื่อง “พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการประชาสัมพันธ์เลิกบุหรี่” ด้วย 

 กิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก คุณสมชาย ชวรัตนวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและทีมงาน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ดำเนินการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯกับบริษัท ในการช่วยให้พนักงานสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย มีผู้ตัดสินใจจะเลิกบุหรี่ทันทีและแสดงความจำนง ขอรับคำปรึกษาจาก Quitline 1600 จำนวน 7 คน

 

รายงานโดย : นางสาววิสาลินี นุกันยา ผู้ให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

1444657595290.jpg    1444657605607.jpg

1444657612502.jpg    1444657616994.jpg

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th