การรณรงค์เลิกบุหรี่

น้องเจ๋ง

2015-05-04 17:09:34

บุหรี่ภัยร้ายใกล้ตัว

2015-05-04 17:08:10

บุหรี่ หยุดมันหรือให้มันหยุดเรา

2015-05-04 17:05:56

โฆษณารณรงค์ลดการสูบบุหรี่ บ้านปลอดบุหรี่ ปี 2550

2015-05-04 17:04:18

บุหรี่ ทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆ

2015-05-04 16:58:22

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th