ผู้ป่วยและญาติกับการป่วยเป็นมะเร็ง

ผู้ป่วยและญาติกับการป่วยเป็นมะเร็ง 

โดย ดร.สุชาดา เรืองรัตนอัมพร
นักวิชาการ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

1448944855358.jpgทุกวันนี้พบผู้ป่วยโรคมะเร็งมากขึ้นโดยเฉพาะมะเร็งปอด ซึ่งมีหลักฐานยืนยันแน่นอนแล้วว่า บุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค ผู้สูบบุหรี่จำนวนไม่น้อยที่แม้ทราบความจริงข้อนี้แต่ยังคงสูบบุหรี่อยู่ เมื่อเริ่มมีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะเป็น“โรคมะเร็ง” จะส่งผลกระทบกับความรู้สึก ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อตัวผู้ป่วยและบุคคลที่อยู่แวดล้อม ทั้งคนใกล้ชิด คนในครอบครัวและคนทั่วไปที่รู้จักกัน
 


ด้วยความเชื่อที่ว่าโรคมะเร็งไม่มีทางรักษา เป็นแล้วต้องตาย ด้วยเหตุนี้ทั้งผู้ป่วยและญาติเมื่อทราบผลการวินิจฉัยแล้วมักตกอยู่ในช่วงระยะเวลาของความเศร้าโศกกับ “ความรู้สึกที่ต้องสูญเสีย” เป็นความรู้สึกล่วงหน้าก่อนที่จะมีการตายจากกันจริงๆ ความรู้สึกนี้ แต่ละคนจะใช้เวลาในการเผชิญหน้าหรือการยึดติดกับความรู้สึกมากน้อยไม่เท่ากัน บางคนสามารถเข้าใจและยอมรับได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะตายจากไป ขณะที่บางคนแม้ผู้ป่วยจะตายจากไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำใจยอมรับความจริงได้ก็มี
 

1448945006184.jpg

1448946092539.jpg

นักจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ ชื่อ อลิซเบท คูร์เบอร์ รอส อธิบายถึงความเศร้าโศกกับการสูญเสีย ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการเกิดความรู้สึก ในกรณีการป่วยเป็นมะเร็ง ระยะแรกเริ่มด้วยการปฏิเสธไม่เชื่อผลการวินิจฉัย แต่เมื่อมีการยืนยันผลการตรวจหรือการตรวจซ้ำจนไม่อาจปฏิเสธได้ ความรู้สึกจะกลายเป็นความโกธรเพราะทำไมที่บางคนสูบบุหรี่มากแต่ดูแข็งแรง รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม แต่หากเป็นมะเร็งจริง ก็จะขออย่าให้ต้องเป็นมากหรือขอให้มีทางที่สามารถบรรเทาอาการป่วยได้ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงความรู้สึกซึมเศร้าและการยอมรับความจริงในที่สุด
   
โรคมะเร็งปอด สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพการงานได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับการรักษาและเป็นภาระให้กับครอบครัว หากมีอาการทุกข์ทรมานกับอาการป่วย จะยิ่งสร้างความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจกับผู้ใกล้ชิด ที่ต้องพบเห็นแต่ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ การเลิกบุหรี่ให้ได้จะเป็นการกำจัดปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอด ไม่ว่าจะสูบบุหรี่มานานหรือสูบมามากเพียงใด การเลิกบุหรี่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งสิ้น

 

 

แม้โรคมะเร็งบางชนิดอาจรักษาได้ แต่การป่วยเป็นมะเร็งทำให้ต้องทนทุกข์ทรมาน
สิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยมะเร็งบอกก่อนตายคือ ป้องกันได้ต้องป้องกัน

 

 

 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th