การสูบบุหรี่ของแม่ทำให้ลูกน้อยเสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอกในสมอง

เป็นที่ทราบกันดีว่า ควันบุหรี่มีสารพิษซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในผู้ใหญ่ 61 ชนิด แต่เมื่อเร็วๆ นี้ Professor Elizabeth Milne จากสถาบันวิจัยสุขภาพเด็ก “Telethon Institute for Child Health Research” แห่งออสเตรเลียได้เปิดเผยว่า เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ขวบ นั้นมีโอกาสเสี่ยงเกือบ 5 เท่าต่อการเป็นโรคเนื้องอกในสมอง หากมารดาสูบบุหรี่ก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์ งานวิจัยเรื่องนี้ได้ลงพิมพ์ในวารสาร “the International Journal of Cancer” เมื่อกุมภาพันธ์ 2556 โรคเนื้องอกในสมองเป็นสาเหตุอันดับต้นของการเสียชีวิตจากมะเร็งในวัยเด็ก แม้ว่า ยังต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ย่อมไม่ดีต่อเด็กในครรภ์อย่างแน่นอน ดังนั้น เรื่องนี้ควรนับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลดีๆ ที่ผู้หญิงควรจะเลิกสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ หรือไม่สูบเลยก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างมาก

ที่มา: Milne E, Greenop KR, Scott RJ, Ashton LJ, Cohn RJ, de Klerk NH, Armstrong BK. (2013). Parental smoking and risk of childhood brain tumors. International Journal of Cancer, DOI: 10.1002/ijc.28004                     

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th