วัยรุ่นกับบุหรี่ (2)

วัยรุ่นกับบุหรี่ (2)

โดย ดร.สุชาดา เรืองรัตนอัมพร
นักวิชาการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
    

สมองของคนเราเป็นอวัยวะที่ใช้เวลาในการพัฒนานานกว่าอวัยวะอื่น อาจกล่าวได้ว่าสมองจะพัฒนาได้เต็มที่เมื่อมีอายุ 25 ปี การพัฒนาจะเริ่มจากสมองส่วนหลังซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวความจำ ไปยังสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดและการควบคุมตนเอง จากข้อเขียนของ ฟรานเชส เจนเซน นักประสาทวิทยาชาวอเมริกัน ในหนังสือ “สมองของวัยรุ่น” (1) กล่าวว่าเด็กวัยรุ่นมีสมองที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนรู้แต่การควบคุมตนเองยังทำไม่ได้เต็มที่ และการได้รับสารเสพติด ติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลต่อระดับเชาว์ปัญญา 
บุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่แม้ยังไม่ได้มีการระบุว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งตัวผู้สูบเองและผู้ใกล้ชิดที่ได้รับควัน มีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ และมีความพยายามในการให้ข้อมูลรวมทั้งจำกัดโอกาสที่เด็กวัยรุ่นจะเข้าถึงบุหรี่ได้โดยง่าย ได้แก่ การรณรงค์เรื่องพิษภัยของบุหรี่ ความรุนแรงของโรคเรื้อรังที่พบร่วมกับการสูบบุหรี่ และการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อบุหรี่ แต่จากฐานข้อมูลกลางของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ในช่วง พ.ศ. 2557 พบว่า จำนวนสายที่โทรฯ มารับคำปรึกษาเลิกบุหรี่ร้อยละ 46 เป็นกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 24 ปี ซึ่งคนวัยนี้ส่วนใหญ่เป็นช่วงเริ่มต้นของการทำงานและเก็บออมเพื่อสร้างฐานะ 
บุหรี่ก็เช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ ที่ราคาขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ราคาขายปลีกเฉลี่ยบุหรี่ซอง 30 ตรา มีราคา 66 บาท (2) หากสูบวันละซอง ในหนึ่งสัปดาห์จะต้องเสียเงินเป็นค่าบุหรี่ 462 บาท เมื่อคำนวณดูในปีหนึ่งๆ จะเห็นว่า เงินที่ใช้ไปกับ “บุหรี่” เป็นจำนวนไม่น้อยเลย เพียงแต่คนที่ติดบุหรี่แต่ละคน เลิกสูบบุหรี่ เลิกซื้อบุหรี่ จะสามารถหยุด “เงินที่จ่ายออกไปในแต่ละวัน” ได้ ซึ่งไม่เพียงแต่เงินจะยังคงอยู่กับตัวเท่านั้น แต่การไม่สูบบุหรี่ยังช่วยลดอันตรายที่เกิดกับสมอง และช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นอีกด้วย

1 วัน1 สัปดาห์ 1 เดือน 1 ปี
66 บาท462 บาท1,980 บาท23,760 บาท

 

คำนวณจากราคาขายปลีกเฉลี่ยบุหรี่ซิกาแรต 30 ตรา (2558) สูบ 20 มวน
เลิกบุหรี่ได้จริง... ชีวิตดีขึ้น... สุขภาพดีขึ้น... มีเงินเหลือใช้   

 

1445569983559.jpgบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ยิ่งสูบนานวัน อันตรายยิ่งมาก เลิกสูบได้เร็วเท่าไหร่ ส่งผลดีต่อสุขภาพเร็วขึ้นเท่านั้น

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  1. The Teenage Brain: A Neuroscientist's Survival Guide to Raising Adolescents and Young Adults. by Frances E. Jensen, Amy Ellis Nutt
  2. www.rd.go.th/publis/28026.0.html (09/07/2558)     
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th