งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย


1443435799183.jpg

1443435805506.jpg

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 3 ณ ห้องนิทรรศการ อาคาร B โดย นายนิพนธ์ วรรณโกษิตย์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเน้นให้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน 
 

กิจกรรมในงานประกอบด้วย booth ที่จัดแสดงจากส่วนงานต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ประกอบการ  ในโอกาสนี้ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ได้ร่วมออก booth จัดแสดงพิษภัยของบุหรี่ วัดระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ในลมหายใจของผู้สูบบุหรี่ เชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่และร่วมลงนามสนับสนุน ร่าง พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทย  

1443435905691.jpg 1443435911388.jpg

1443435936066.jpg

 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th