การสูบบุหรี่กับโรคหัวใจ

การสูบบุหรี่  เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและโรคสมองขาดเลือดอย่างไร

            การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองและเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 1 ใน 3 จาก โรคหลอดเลือดสมอง การสูบบุหรี่ยังเป็นการเพิ่มปริมาณไตรกรีเซอไรด์และลดไขมันดีในร่างกาย ส่งผลให้เลือดมีความเหนียวข้นและมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายซึ่งส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจและสมอง อีกทั้งยังทำลายเซลล์และเส้นเลือดซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มและก่อให้เกิดคราบต่างๆ  (ไขมัน, คอเรสเตอรอล, แคลเซียม และสสารอื่นๆ) ในเส้นเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุให้เส้นเลือดหนาและตีบมากขึ้น

 

การหายใจรับเอาควันบุหรี่มือสอง มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับโรคหัวใจและโรคสมองขาดเลือด

            การได้รับเอาควันบุหรี่มือสองก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ควันบุหรี่มือสอง คือ การรับควันจากผลิตภัณฑ์บุหรี่ ที่เกิดจากการเผาไหม้และจากการพ่นควันของผู้สูบ การสูดเอาควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจวาย และโรคสมองขาดเลือด การได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุลำดับต้นๆที่ชาวอเมริกันเกือบ 34,000 คน ซึ่งได้รับควันบุหรี่มือสอง เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจในแต่ละปี

            ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง จากทั้งที่ทำงานหรือที่บ้าน จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจอยู่ร้อยละ 25 – 30  และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคสมองขาดเลือดร้อยละ 20 – 30

            ควันบุหรี่มือสอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคสมองขาดเลือดของชาวอเมริกันมากกว่า 8,000 รายต่อปี การได้รับควันบุหรี่มือสอง เป็นการรบกวนกลไกการทำงานของหัวใจ, การไหลเวียนของเลือด และระบบหลอดเลือด ซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้เกิดหัวใจวายได้

            แม้จะได้รับควันบุหรี่มือสอง แค่เพียงระยะสั้นๆ ก็สามารถทำลายการทำงานของหลอดเลือด และเป็นสาเหตุให้เลือดมีความเหนียวข้น และก่อให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลัน ถึงขั้นเสียชีวิตได้

ที่มา : http://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/health_effects/heart_disease/                                                                     
รัชนก หงสวินิตกุล : ผู้แปล

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th