โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของกลุ่มอาชีพอิสระ เทศบาลเมืองคลองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

1444661194426.jpg

1444661156138.jpg

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนาร่วมกับเทศบาลเมืองคลองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จัด “โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของกลุ่มอาชีพอิสระ” น.ส.อรุณี ศรีโต นายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน นายเจษฎา พิพัฒน์ถนวุฒิ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคลองลัดหลวง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี น.ส.อุบล ร่มโพธิ์ทอง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคประชาชน จ.สมุทรปราการ ดำเนินรายการ

วัตถุประสงค์โครงการนี้จัดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขับรถรับจ้าง (วินมอเตอร์ไซด์) ในเขตตำบลบางครุ ทราบถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่และเพื่อให้เลิกสูบบุหรี่ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ น.ส.ส่องแสง ธรรมศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่แห่งชาติ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พิษภัยของบุหรี่” โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ร่วมให้ บริการวัดความดันโลหิตและวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจ นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมโครงการที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกได้แล้วมาร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่และประสบการณ์ตรงในการเลิกบุหรี่ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นรวมกว่า 40 คน ปิดโครงการโดย พ.จ.อ.บันเทิง ม่วงศรี หัวหน้ากองสาธารณสุข เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

1444661436154.jpgจากซ้าย
1) น.ส.อุบล ร่มโพธิ์ทอง ผู้ประสานงานฯ          
2) น.ส.ส่องแสง ธรรมศักดิ์ รอง ผอ.ศูนย์ฯ                 
3) น.ส.อรุณี ศรีโต  นายกสมาคมฯ                           
4) นายเจษฎา พิพัฒน์ถนวุฒิ รองนายกเทศมนตรี
5) พ.จ.อ.บันเทิง ม่วงศรี หัวหน้ากองสาธารณสุข

 

1444661821397.jpg

นายออด สำเภาแก้ว

1444661826330.jpg

นายโกศล อุดมเดช

1444661832670.jpg

นายเอื้อน สุขแก้ว

1444661837668.jpg

วัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

 

1444661942908.jpg

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th