ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ เราเลิก(บุหรี่)กันเถอะ

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ ”เราเลิก(บุหรี่)กันเถอะ” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส)  โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากในการชมสื่อต่างๆที่ทางเรานำมาจัดแสดง พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลด ละ เลิกบุหรี่

IMG_6600.JPGIMG_6612.JPG
IMG_6614.JPGIMG_6620.JPG
IMG_6628.JPGIMG_6671.JPG
IMG_6655.JPG
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th