วิสัยทัศน์

"บริการเลิกบุหรี่เป็นเลิศ  องค์กรการเรียนรู้ Quitline แห่งชาติ
แหล่งอ้างอิงระดับนานาชาติ   สานสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่"

 

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th