เคยสัญญา : ความรักและกำลังใจ ชนะทุกอย่าง - มาช่วยส่งกำลังใจกันในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. (World No Tobacco Day)

1463768819401.jpg

มาช่วยส่งกำลังใจกันในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. (World No Tobacco Day)
notobaccoday.thaihealth.com

หมวดหมู่บทความ
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th