เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ (7:30 - 20:00 น.)
เสาร์-อาทิตย์ (9:00 - 17:00น.)

เวลาทำการ : ทุกวัน (9:00 - 20:00 น.)
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

นอกเวลาทำการหรือวันหยุด
กรุณาฝากข้อความหรือหมายเลขโทรฯ กลับ

ที่ sms หมายเลข 089-814-1600 หรือ 089-890-5100
เวลาบริการทุกวัน
รับสายและโทรออก 9:00 - 20:00 น.
รับสายให้คำปรึกษา 20:00 - 23:00 น.
(วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00 - 23:00 น.)
นอกเวลาบริการรับฝากหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการโทรกลับใน 24 ชั่วโมง
ถ้าต้องการเลิกบุหรี่ โทร 1600 ฟรีทุกเครือข่าย รับคำปรึกษา สอบถาม
SMS ฝากข้อความ 089-890-5100, 089-814-1600
เสียค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
บุคลากรสุขภาพ
ส่งต่อผู้ต้องการเลิกบุหรี่
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th