เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ (7:30 - 20:00 น.)
เสาร์-อาทิตย์ (9:00 - 17:00น.)

นอกเวลาทำการหรือวันหยุด
กรุณาฝากข้อความหรือหมายเลขโทรฯ กลับ
ที่ sms หมายเลข 089-814-1600 หรือ 089-890-5100
ถ้าต้องการเลิกบุหรี่ โทร 1600 ฟรีทุกเครือข่าย รับคำปรึกษา สมัครบริการรับ SMS สอบถาม
SMS ฝากข้อความ 089-890-5100, 089-814-1600
เสียค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
บุคลากรสุขภาพ
ส่งต่อผู้ต้องการเลิกบุหรี่
รับสมัครงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สสสกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเครือข่ายพยาบาล เพื่อการควบคุมยาสูบ แห่งประเทศไทย
New Zealand QuitlineTaiwan QuitlineWHOseatca
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th