เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ (7:30 - 20:00 น.)
เสาร์-อาทิตย์ (9:00 - 17:00น.)

นอกเวลาทำการหรือวันหยุด
กรุณาฝากข้อความหรือหมายเลขโทรฯ กลับ
ที่ sms หมายเลข 089-814-1600 หรือ 089-890-5100
ถ้าต้องการเลิกบุหรี่ โทร 1600 ฟรีทุกเครือข่าย รับคำปรึกษา สมัครบริการรับ SMS สอบถาม
SMS ฝากข้อความ 089-890-5100, 089-814-1600
เสียค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
บุคลากรสุขภาพ
ส่งต่อผู้ต้องการเลิกบุหรี่
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
356/10 ซอยศรีอยุธยา 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2454150 โทรสาร : 02-2454153
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th