สักวาเลิกบุหรี่


สักวามหาฤกษ์เลิกบุหรี่
 ช่วยชีวีเพื่อนมนุษย์หยุดฉิบหาย
 ปราศจากทุกข์โศรกแลโรคภัย
 ไม่ต้องตายก่อนกำหนดอดสูใจ

 อันบุหรี่มีพิษร้ายทำลายชาติ
 เหตุอุบาทว์ทำสังคมล่มสลาย
 เหมือนเผาบ้านเผาเมืองให้วอดวาย
 กายบัลลัยใจสลายด้วยมะเร็ง

 หยุดวันนี้อยู่ไปได้ห้าปี
 ฟื้นชีวีมีความหวังขึ้นวันใหม่
 อนาคตสดใสประเทศไทย
 เพียงพร้อมใจเลิกบุหรี่ดีที่สุด

 โดย ป.ปัญญาวุธ
 คำขวัญ “คนเลิกบุหรี่ คนดีของแผ่นดิน”

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th