วิสัยทัศน์

"บริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่เป็นเลิศ           มุ่งสานสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

              เป็นองค์กรการเรียนรู้ Quitline แห่งชาติ     เป็นแหล่งอ้างอิงระดับนานาชาติ"

 

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th